Súkromné centrum

špeciálno-pedagogického poradenstva

bolo zriadené dňa 1.9.2007

 

Do siete škôl a školských zariadení bolo

zaradené rozhodnutím

Ministerstva školstva SR dňa 28.2.2006

 

Zriaďovateľom je

Mgr. Katarína Gutyanová

 

 

© 2014-2017, SÚKROMNÉ CENTRUM ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA Levice
Počet návštev od 14.5.2014: