UŽITOČNÉ STRÁNKY

 

 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR www.minedu.sk
 • Ústav informácií a prognóz školstva www.uips.sk
 • Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania www.nucem.sk
 • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny www.upsvar.sk
 • Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie www.vudpap.sk
 • Štátny pedagogický ústav www.statpedu.sk
 • UNICEF Linka detskej istoty www.unicef.sk
 • Liga za duševné zdravie www.dusevnezdravie.sk
 • www.pomoc.sk
 • www.stopline.sk
 • www.ovce.sk
 • www.bezpecnenainternete.sk
 • www.zodpovedne.sk
 • www.infodrogy.sk
 • www.prevenciasikanovania.sk

© 2014-2017, SÚKROMNÉ CENTRUM ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA Levice
Počet návštev od 14.5.2014: