LOGOPÉD

Mgr. Martina Broškovičová
0908 703 084

 

  • diagnostika narušenej komunikačnej schopnosti
  • náprava porúch reči u detí
  • stimulácia vývinu reči od 8 – 30 mesiacov
  • prevencia vývinových porúch čítania a písania u detí predškolského veku *
  • konzultácie s rodičmi a učiteľmi


* prevencia vývinových porúch čítania a písania je individuálny alebo skupinový tréning fonematického uvedomenia (podľa Eľkonina)

Tréning fonematického uvedomenia (podľa Eľkonina)
je kurz, ktorý rozvíja u detí jednu z kľúčových schopností, nutných pre úspešné osvojovanie si čítania. Fonematické uvedomovanie, čiže schopnosť vnímať jednotlivé časti slova (slabiky a hlásky) a schopnosť vedome s nimi pracovať, je podľa mnohých výskumov dominantnou schopnosťou pre úspešné učenie sa čítať. Obsahom tréningu je zvládnutie štyroch tém:

  1. Uvedomovanie si slabík.
  2. Analýza slov na hlásky.
  3. Diferenciácia samohlások a spoluhlások.
  4. Diferenciácia tvrdých a mäkkých spoluhlások.


Kurz je určený deťom predškolského veku, prebieha hrovou formou, ale zároveň sa deti učia aj práci v skupine, trénujú výdrž a koncentráciu pozornosti, rozvíjajú si verbálno-akustickú pamäť, a slovnú zásobu. Kurz má 30lekcií, každá trvá 45minút, frekvencia stretnutí je 1-2x týždenne. Je možná aj individuálna forma.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

© 2014-2017, SÚKROMNÉ CENTRUM ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA Levice
Počet návštev od 14.5.2014: