PSYCHOLÓG

Mgr. Zuzana Rugalová

 

psychologická diagnostika, poradenstvo
relaxačné techniky
HRV- biofeedback
AVS – psychowalkman
konzultácie s rodičmi a učiteľmi

komplexná psychologická diagnostika a rediagnostika

odborná poradenská činnosť pre deti, žiakov rodičov a učiteľov
terapeutická činnosť
pomoc v krízových situáciach
prednášková a preventívna činnosť pre žiakov, zákonných zástupcov a pedagogických zamestnancov
skupinové výcvikové programy pre žiakov a pedagogických zamestnancov

© 2014-2017, SÚKROMNÉ CENTRUM ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA Levice
Počet návštev od 14.5.2014: